Blue Flower

Generalforsamling 2020 var indkaldt til afholdelse 31. marts

Det blev imidlertid ikke til noget da der blev nedlagt forbud mod forsamlinger grundet Corona-krisen.

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 29. september 2020 kl. 19.30 på Kobberbakkeskolen afd. Sydby

 

Endelig dagsorden omdeles til postkasserne senest mandag d. 21. august.

Der er ikke indkommet yderligere forslag til dagsorden end de forslag der var redegjort for i indkaldelsen til den aflyste generalforsamling hvorfor dagsordenen i det store og hele er den samme.

 

Formanden